در این مقاله به بررسی توکنی میپردازیم که این روزها خیلی ترند شده و توجه کامیونیتی کریپتو رو هم از نگاه منفی و هم نگاه مثبت خیلیبه خودش جلب کرده.

توکن په په چیست؟

توکن په په یک میم کوین در بستر شبکه اتریوم هست که در راستای محبوبیت شخصیتی کارتونی در دهه اول سال ۲۰۰۰ ساخته شده. این میم کوین تو مدت کوتاهی تونسته محبوبیت قابل توجهی میان سرمایه گذاران رمزارزها که البته اکثرا بی تجربه هستند کسب کنه.

مکانیزم ویژه توکن په په چیست؟

سازندگان این پروژه، که البته ناشناس هستند، ادعا میکنند که سیستم توزیع مجدد به سهامداران بلند مدت و مکانیزم سوزاندن توکنبرای حفظ عرضه پایین ، ویژگی منحصر به فردی برای توکن په په فراهم کرده است. البته که این ویژگی ها در بسیاری از پروژه هایدیگر هم وجود دارند و حقیقتا ویژگی خاصی به حساب نمی آیند.

رودمپ توکن په په چیست؟

رود مپ یا همان مسیر پیشرفت پروژه روی سه فاز تاکید دارند. اول اینکه در سایت کوین مارکت کپ لیست شوند. ۲. این میم کوین را درتوییتر ترند کنند و کامیونیتی قوی به وجود بیارند و در صرافی های متمرکز لیست شوند. ۳. در فاز آخر تاکید بر لیست شدن توکن درصرافی های متمرکز تراز اول و سعی در فراگیری میم کوین ها و غلبه اونها بر بازار کریپتو شده. با بررسی این پروژه و رود مپ اون بهطور قطع این توکن رو در دسته توکن های بی کاربرد قرار داد.

آیا توکن په په ارزش سرمایه گذاری دارد؟

توکن په په در مدت کوتاهی تونست علاقمندان زیادی رو به خودش جذب کنه و با لیست شدن در صرافی بایننس تا جایی پیش رفت کهمیزان سرمایه در گردش این پروژه در برهه ای به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.

تجربه در بازار پرریسک رمزارزها ثابت کرده که از هزاران توکنی که به بازار عرضه می شوند تنها تعداد معدودی از آنها به حیات بلندمدت میرسند و اکثرا پس از مدتی عملا از بین می روند. توکن په په علی رغم محبوبیت و طرفداران پرو پاقرصش به لحاظ فنی پروژه ایبدون کاربرد محسوب میشود و ادامه مسیر پروژه بسیار نامعلوم هست. بررسی فنی ما از پروژه، توکن په په رو در دسته بسیار پرریسک وبسیاربی ارزش قرار میده که عملا سرمایه گذاری روی اون رو در شرایط کنونی غیر معقول میکنه.

تیم داجکس توصیه میکند اگر در این پروژه قصد سرمایه گذاری دارید حتما تحقیقاتی بیشتر انجام دهید و با آگاهی به میزان ریسکپروژه تصمیم بگیرید.